De leverancier voor iedereen

Groen voorziening diverse locaties

Het bijhouden van de totale groenvoorziening voor diverse locaties. Wij hebben hier alle onkruid verwijderd en alles netjes aangeveegd. Uiteraard voeren wij alle groenafval zelf af. Deze klant deed dit eerst op afroep, maar je ziet al op de foto’s dat werd nog wel eens vergeten. Om deze reden hebben we een onderhoudscontract hiervoor afgesloten.