De leverancier voor iedereen

Verbouwing winkelpand Charles Vögele Hardenberg

Verwijderen van de bestaande afdaken, het inkorten van de stalen draagbalken en het aanbrengen van de nieuwe boeiboorden. Deze vervolgens schilderen om de nieuwe lichtbakken te plaatsen.